| 1700-551-444

התקנת מערכת להנעה בגפ"מ


 חלקי מערכת הגפ"מ:
 • מיכל גפ"מ.
 • פיית תדלוק הגפ"מ.
 • רדיוסר - מפחית לחץ המבצע את פעולת האידוי של הגפ"מ מנוזל לגז.
 • שסתום בטחון חשמלי + בית פילטר לחץ גבוה.
 • בית פילטר לחץ נמוך.
 • מסילת מזרקים + מספר המזרקים בהתאמה למספר הצילינדרים ברכב.
 • מתג חיווי כמות ובחירת מצב הנעה.
 • מחשב ניהול מערכת.
 • רב שסתום למיכל הגפ"מ.
 אופן התקנת המערכת:

שלב 1:
התקנת מיכל הגפ"מ,פיית התדלוק ורב השסתום.
שלב 2:
התקנת החלקים המכאניים בתא המנוע:רדיוסר,שסתום בטחון,מזרקים וכו'.
שלב 3:
התקנת מערכת הבקרה ומחשב הניהול.
שלב 4:
העברת צנרת גפ"מ מוגנת ממיכל הגפ"מ לתא המנוע.
שלב 5:
התקנת יחידת החיווי והשליטה בתא הנהג.
שלב 6:
כיול המערכת והתאמתה לאופן פעולה אידיאלי.

תפקוד וביצועי המערכת:
 
ביצועי הרכב נשמרים (שינוי לחיוב או לשלילה של בין 2% ל4% בהספק המנוע).

אין איבוד כוח או פגיעה במומנט.

השימוש בגפ"מ מאריך את חיי המנוע:
הגפ"מ אינו חודר לשמן המנוע ולכן השמן אינו מאבד תכונותיו ואיכותו במהרה.

כמות הפיח בבית המנוע קטנה ולכן חיי המצתים מתארכים.

פילטר הדלק ופילטר השמן מאריכים חיים.

גזי הפליטה אינם קורזיביים ולכן חיי צנרת הפליטה מתארכים.

 בטיחות מערכת הגפ"מ:
 
מערכת הגפ"מ כוללת 6 שסתומי בטחון:
 • פיית התדלוק:שסתום על חוזר.
 • רב שסתום למיכל:שסתום על חוזר,שסתום פריקת לחץ,שסתום חשמלי ושסתום מכאני.
 • שסתום חשמלי בתא המנוע.
מערכת הגפ"מ מכילה 3 חיישנים המזהים דליפות ומנוהלים ע"י מחשב המערכת:
 • חיישן ט"פ מסילה.
 • חיישן ט"פ רדיוסר.
 • חיישן ואקום סעפת יניקה ולחץ הזרקת גז.
במידה ואחד החיישנים מודיע למחשב על תקלה או ערך לא מתאים המחשב יסגור אוטומטית את השסתומים החשמליים.
 

 מידע כללי:

הסבת הרכב להנעה בגפ"מ מתבצעת (נכון להיום), לרכבים מונעים בנזין בלבד.

התקנת מערכת גפ"מ אורכת יום לכל היותר.

ניתן להעביר את המערכת מרכב לרכב.

בתום ההתקנה תקבל הדרכה אישית ומפורטת מנציג מוסמך על תפעול המערכת ברכבך.

עם סיום ההתקנה תימסר לידייך חוברת האחריות למשך של 24 חודשים.

המערכת עומדת בכל התקנים האירופיים הרלוונטיים לנושא ומאושרת ע"י מכון התקנים ומשרד התחבורה.

ההתקנה אפשרית בכל רכב בעל מערכת הזרקה וממיר קטליטי מכל שנת יצור.

כל רכב מונע גפ"מ נבדק ע"י נציג הטכניון או מכון התקנים ומקבל אישור על ההתקנה.

גז חסכן - עוברים לנסיעה בגז!

או מלאו פרטיכם בטופס - והתחילו לחסוך

חייגו לטלפון

1700-551-444

החרושת 10, קריית מלאכי | gashaschan@gmail.com